Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Khoa Kỹ thuật Máy tính đã nhận được giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN_QA

Xin được chúc mừng Khoa Kỹ thuật Máy tính đã nhận được giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN_QA

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network) với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường ĐH trong khu vực và hướng đến việc liên thông tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của giữa các trường trong mạng lưới.

Một lần nữa xin được chúc mừng Khoa Kỹ thuật Máy tính

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ce.uit/posts/1660712414264457

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin