Skip to content

Không gian chia sẻ "Đi xa để thấy yêu nhà"

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức Không gian chia sẻ với chủ đề “Đi xa để thấy yêu nhà”. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ với các bạn sinh viên về cảm xúc, về những khó khăn, những niềm vui mà bạn đã trải qua trong một năm vừa qua.

Không gian chia sẻ hoạt động vào các khoảng thời gian 19h30 đến 20h30 ngày 25, 29/01/2021. Chương trình sẽ được diễn ra trên Microsoft teams.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin