Skip to content

Kiểm tra điểm rèn luyện các hoạt động do Thư viện UIT tổ chức trong HK2 năm học 2021-2022

Hiện tại Thư viện đã cập nhật danh sách sinh viên tham gia các hoạt động của Thư viện UIT trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 trên trang điểm rèn luyện của Trường tại website: https://drl.uit.edu.vn/!

Gồm có những hoạt động như sau:

1. Cộng tác viên chuyên mục “Radio with LibUIT”

2. Tham gia training Kỹ năng thông tin – Information literacy 2022

3. Tham gia cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu kiến thức về Thư viện UIT và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM” (Điểm >=4đ)

4. Tham gia chương trình giao lưu doanh nhân – sinh viên “Hành trang lập nghiệp qua những trang sách”

Xin cảm ơn đến tất cả các bạn sinh viên đã luôn ủng hộ và tham gia nhiệt tình các hoạt động do Thư viện tổ chức.

Thông tin chi tiết: http://thuvien.uit.edu.vn/News/NewDetail/kiem-tra-diem-ren-luyen-cac-hoat-dong-do-thu-vien-uit-to-chuc-trong-hk2-nam-hoc-2021-2022

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin