Skip to content

Kỳ thi đánh giá năg lực Đại học Quốc gia TP HCM

Sau thành công của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lên kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2.

Theo đó thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian sau

- Từ ngày 4/5 - 15/6 thí sinh tiến hành đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2

- Ngày 18/7, thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2, đợt 2 chỉ tổ chức ở 4 thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang và An Giang.

Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi xem tại: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin