Skip to content

Lễ Bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Máy tính HK II, năm học 2020 - 2021

Ngày 03/8/2021, Lễ Bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Máy tính HK II, năm học 2020 - 2021 đã được diễn ra trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams

Buổi lễ bảo vệ với 29 đề tài và hơn 80 sinh viên bảo vệ khóa luận. Toàn bộ sinh viên đã hoàn thành tốt đẹp phần bảo vệ của mình, thể hiện được kiến thức của bản thân đúc kết sau 4 năm học tập tại khoa Kỹ thuật Máy tính.

Một lứa sinh viên đã hoàn thành chặng đường cuối cùng của sinh viên. Khoa Kỹ thuật Máy tính chúc cho các bạn cất bước thành công trên con đường của một kỹ sư trong tương lai.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/ce.uit

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin