Skip to content

Lễ công bố quyết định về công tác nhân sự

Sáng ngày 08/8/2022, Trường ĐH Công nghệ Thông tin đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác nhân sự và trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý cấp khoa, phòng, ban.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh - Hiệu trưởng Nhà trường đã chúc mừng cho sự phát triển đội ngũ nhân sự và thành tựu của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo đơn vị trong sứ mệnh chung của Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM. Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM đặt kì vọng  đơn vị sẽ hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ và sứ mệnh theo triết lý đào tạo của Nhà Trường là "Toàn diện - Sáng tạo - Phụng sự"

Chúc mừng các Thầy, Cô nhận quyết định: 

1. TS. Lâm Đức Khải – Trưởng phòng, Phòng ĐTĐH.

2. TS. Nguyễn Minh Sơn – Trưởng khoa, Khoa KTMT.

3. TS. Ngô Đức Thành – Trưởng khoa, Khoa KHMT.

4. PGS. TS. Nguyễn Đình Thuân – Trưởng khoa, Khoa HTTT.

5. ThS. Mai Văn Cường – Trưởng phòng, Phòng TCHC.

6. ThS. Trần Thị Phương Trang – Trưởng phòng, Phòng KHTC.

7. PGS. TS. Lê Đình Duy – Trưởng phòng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

8. ThS. Đào Lộc Bình – Trưởng ban, Ban QLCS.

9. TS. Phạm Văn Hậu - Giàm đốc, TT An ninh mạng.

10. ThS. Nguyễn Đình Khương – Trưởng phòng, Phòng DL&CNTT.

11. TS. Nguyễn Tuấn Nam – Trưởng phòng, Phòng QHĐN.

12. ThS. Nguyễn Văn Toàn – Trưởng phòng, Phòng CTSV.

13. ThS. Lê Ngô Thục Vi – Trưởng VP, VP các chương trình đặc biệt.

14. ThS. Bùi Văn Thành – Giám đốc, Thư viện.

15. TS. Mai Tiến Dũng – Phó trưởng khoa, Khoa KHMT.

16. ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng – Phó trưởng khoa, Khoa HTTT.

17. TS. Dương Ngọc Hảo – Phó trưởng phòng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

18. CN. Nguyễn Mạnh Hoàng – Phó trưởng phòng, Phòng DL&CNTT.

19. CN. Nguyễn Ngọc Lân – Phó trưởng phòng, Phòng KHTC. 

20. CN. Nguyễn Bá Phương – Phó trưởng phòng, Phòng QTTB.

21. ThS. Hồ Thị Minh Phượng – Phó trưởng phòng, Phòng QHĐN.

22. CN. Lê Thị Minh Phượng – Phó trưởng phòng, Phòng CTSV.

23. ThS. Bùi Mộng Thúy – Phó trưởng phòng, Phòng TCHC.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid0xvKH7w3F6G5wa9hY3Exud7f3tdjXbNyijgqBQuvBZuz6dPLM4PjaqkFA7hY1Mi4Kl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin