Skip to content

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hoạt động giúp các bạn sinh viên nhớ về cội nguồn, nhìn lại hành trình đã đi và tiến bước hơn trong tương lai.

Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào lúc 15h00 ngày 23/3/2021 tại Hội trường E, UIT

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin