Skip to content

LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT & THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Ngày 20/3/2021, Khoa Hệ thống Thông tin đã tổ chức “Lễ tuyên dương Sinh viên 5 Tốt & Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2019 – 2020” nhằm tuyên dương cho sự cố gắng và cống hiến của các bạn trong suốt một năm vừa qua.

Xin chúc mừng 19 đồng chí đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp khoa năm học 2019-2020: 

1.  17520241 - Nguyễn Lan Anh 

2.  17521164 - Nguyễn Thị Thục Trinh 

3.  17521273 - Nguyễn Hoàng Vũ 

4.  18520784 - Trần Đức Hoàng 

5.  18520872 - Lê Võ Đình Kha 

6.  18521078 - Nguyễn Ngọc Trúc Ly 

7.   18521325 - Đỗ Thị Thảo Quỳnh 

8.  19520022 - Phạm Ngọc Cẩm 

9.  19520113 - Tạ Quang Huy 

10. 19520174 - Nguyễn Thị Hằng Nga 

11. 19520838 - Hoàng Đình Phú 

12. 195210371 - Lương Thị Thùy Trang 

13. 19521580 - Phạm Quốc Duy Hưng 

14. 19521885 - Mai Thị Hà Ngân 

15. 19521923 - Trần Nguyễn Hạnh Nguyên 

16. 19522103 - Từ Văn Quang 

17. 19522130 - Chu Xuân Sơn 

18. 19522221 - Đinh Công Thành 

19. 19522556 - Phạm Thị Như Ý 

 6 đồng chí đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp khoa năm học 2019-2020:

 1. 18520872 - Lê Võ Đình Kha 

 2. 18520019 - Lê Thị Mỹ Diệu 

 3. 16521023 - Trần Minh Sang 

 4. 17520634 - Trần Vĩnh Khiêm 

 5. 19521757 - Nguyễn Thị Ái Linh 

 6. 17521164 - Nguyễn Thị Thục Trinh 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/DoanHoiHTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin