Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 như sau: 13h30 thứ ba ngày 25/06/2024

Lớp SE501.O12

Lớp SE501.O21.PMCL

Đề nghị sinh viên có mặt tại phòng Hội đồng lúc 13 giờ 15 phút thứ ba ngày 25/06/2024 để chuẩn bị báo cáo (Mỗi sinh viên chuẩn bị 01 slide trình bày nội dung thực tập theo hướng dẫn trên mục "Biểu mẫu" trên website khoa Công nghệ Phần mềm)

Để thuận tiện cho việc báo cáo của sinh viên trước Hội đồng chấm Thực tập doanh nghiệp, đề nghị sinh viên nộp file slide trình bày nội dung thực tập trước Hội đồng vào thư mục sau từ nay đến ngày 23/06/2024

Slide trình bày báo cáo TTDN trước HĐ chấm

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://se.uit.edu.vn/tin-tuc/10-thong-bao-hoc-vu/1705-lịch-báo-cáo-thực-tập-doanh-nghiệp-học-kỳ-2-năm-học-2023-2024.html 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin