Skip to content

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 của UIT

Trường ĐH Công nghệ Thông tin thông báo lịch nghỉ Tết cho sinh viên Trường:

- Sinh viên năm 1 nghỉ từ ngày 01/02 đến ngày 01/03/2021

- Đối với sinh viên các năm còn lại thời gian chính thức nghỉ tết từ 01/02 đến 07/03/2021.

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào lịch thi của từng sinh viên mà có thể nghỉ sớm hơn thời gian thông báo. Đa số sinh viên đã hoàn thành lịch thi từ ngày 18/01, trong khoảng thời gian trên sinh viên Trường sẽ tham gia các hoạt động như Xuân tình nguyện, bảo vệ khoá luận, báo cáo thực tập doanh nghiệp hoặc học nâng cao kỹ năng ngoại ngữ.

Giờ gian nghỉ tết cụ thể dựa vào tình hình thực tế hoàn thành lịch thi của sinh viên. Do đó, sinh viên sắp xếp thời gian hợp lý và thường xuyên xem thông báo học vụ của nhà Trường để nắm rõ thông tin.

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin