Skip to content

Lịch thi giữa kỳ môn tiếng Nhật

Văn phòng các chương trình đặc biệt trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo lịch thi giữa kỳ môn tiếng Nhật. Các bạn sinh viên tham gia thi kiểm tra lịch thi, ca thi của mình để đi đúng giờ, đúng phòng thi.

File đính kèm: lich_thi_giua_ky_mon_tieng_nhat_2.xl

Thông tin chi tiết: https://bom.to/6MtWLQAZH3mKS

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin