Skip to content

Lịch thi kết thúc các môn chương trình BCU, Tiếng Nhật, Anh văn CTTT - HK1, NH 2021-2022

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thông báo lịch thi kết thúc các môn thuộc chương trình BCU, Tiếng Nhật, Anh văn CTTT - các lớp kết thúc trong tháng 11.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm: 

Tập tin lich_thi_cuoi_ky_dot_3_-_t11_2021.xlsx

Sinh viên lưu ý: 

Các môn thuộc chương trình BCU (thi tự luận, trắc nghiệm) làm bài thi trên moodle môn học

Các môn Tiếng Nhật thi trên course chung, link làm bài thi:

Môn Anh văn 1 CTTT, sinh viên dự thi trên trang: tracnghiem.uit.edu.vn

Tất cả sinh viên mở MS teams (theo lớp mình đang học) để Cán bộ coi thi giám sát thi, lưu ý có mặt tại phòng thi trực tuyến này trước 30 phút trước giờ bắt đầu thi.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng gửi mail về:

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/6eCsab

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin