Skip to content

[Machine Learning] So tài cơ thủ với K-means Clustering

Machine Learning là chuyên mục do Câu lạc bộ AI khoa Khoa học Máy tính tổ chức nhằm mang đến những kiến thức bổ ích cho các bạn sinh viên. Với các bài trước, các bạn đã được tìm hiểu 2 thuật toán là Liner Regression và Logistic Regression. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tiếp cận và tìm hiểu một thuật toán đầu tiên trong lớp bài toán Clustering (Phân cụm). Đó là K-means Clustering.

Tổng quan nội dung bài viết:

I. K-means Clustering là gì?

II. Ý tưởng và dữ liệu bài toán

III. Phân tích toán học

IV. Xây dựng thuật toán trong Python

V. Thảo luận về bài toán K-means

VI. Ứng dụng của K-means trong bài toán nén ảnh

Cùng tác giả Nguyễn Hoài Nam tìm hiểu về thuật toán K-means Clustering và cách xây dựng mô hình phân cụm cơ thủ ngay tại bài viết sau: http://tutorials.aiclub.cs.uit.edu.vn/.../kmeans-clustering/

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.aiclub/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin