Skip to content

MẢNH GHÉP MỚI ĐẶT BÀN TUYỂN CHIẾN SĨ

Nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về chiến dịch tình nguyện Mảnh ghép mới, ban tổ chức chương trình quyết định đặt bàn trực tiếp để giải đáp băn khoăn và tuyển thêm chiến sĩ mới cho chiến dịch.

Sinh viên đăng ký tuyển thành viên trong thời gian sau:  

  • Online: Từ 20h00 Ngày 14/03/2021 - 20h00 Ngày 18/03/2021tại Link đăng ký: https://forms.gle/biJMkE6SZNd2LBKC9
  • Offline: Từ 8h30 Ngày 16/03/2021 - 11h30 Ngày 18/03/2021 

Ban tổ chức sẽ đặt bàn tại hai địa điểm:

  • Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, cơ sở Linh Trung - Thủ Đức (trước thư viện).
  • Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin (sảnh C).

Mọi thông tin chi tiết về lịch đặt bàn sinh viên xem tại: https://www.facebook.com/ManhGhepMoi.Fanpage

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin.