Skip to content

Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề "DevOps and Microservices"

Phòng Quan hệ Đối ngoại  trân trọng chuyển đến thông tin về buổi nói chuyện chuyên đề, chi tiết như sau:

 

 - Thời gian: 09g00 ngày 30/3/2015 (Thứ Hai)

 - Địa điểm: Phòng học C301 CLC, Trường ĐH Công nghệ Thông tin

 - Nội dung: DevOps and Microservices

  Part 1 - A Overview of DevOps

  DevOps is heard often now in IT Press. What is it? What do you need to know?     What are the problems it addresses? 

  Part 2 – Microservices

  What are Microservices?

  Microservice Architecture

  Containers and Microservices

 - Đối tượng tham dự: Giảng viên và sinh viên UIT

 - Người trình bày: Ông Glenn West - Công ty RedHat, Hoa Kỳ

 - Thông tin về Công ty RedHathttp://www.redhat.com/en

 

Phòng QHĐN thông báo rộng rãi đến giảng viên, các bạn sinh viên có quan tâm được biết và đăng ký tham dự. Thông tin đăng ký tham dự (họ/tên, địa chỉ email) gửi về địa chỉ:  đến hết ngày 26/3/2015.

 

Phòng QHĐN