Skip to content

Một số lưu ý khi làm phần tài liệu tham khảo

Thư viện trường Đại học Công nghệ Thông tin chia sẻ với các bạn sinh viên một số lưu ý khi làm phần tài liệu tham khảo. 

1. Đa số các bạn trích dẫn luận văn hay khóa luận đều chỉ lưu lại tự động metadata mà không điều chỉnh lại một số thông tin quan trọng là phải bổ sung thêm "Luận văn Thạc sĩ, Khóa luận tốt nghiệp, Luận án Tiến sĩ, Thesis,..." và Trường Đại học của tài liệu này. Nếu không có thông tin này người xem rất dễ bị nhầm đây là sách in hay sách điện tử.

2. Nếu tham khảo tài liệu bằng 2 ngôn ngữ, chia ra tài liệu Tiếng Việt và Tài liệu Tiếng Anh.

3. Nhớ trình bày đẹp mắt, canh đều, theo form của tạp chí hay Nxb hay quy định của Trường, của Khoa,...

4. Trích dẫn tài liệu tham khảo có thể sử dụng trong nhiều việc như: làm khóa luận, luận văn, luận án, đồ án, bài tập, báo cáo, thuyết trình, viết báo khoa học, ...để tránh vi phạm lỗi đạo văn.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/lib.uit.vn/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin