Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ sinh viên ĐHQG-HCM trong học tập và việc làm

Sáng ngày 21/6/2024, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM đã diễn ra tọa đàm “Hỗ trợ sinh viên trong học tập và việc làm”. PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM điều hành tọa đàm.

Toàn cảnh tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo các ban chức năng ĐHQG-HCM (Ban Công tác sinh viên, Ban Đào tạo), Ban Cán sự Đoàn, các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM, Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre, Ban quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM, cùng đại diện các Phòng Công tác Sinh viên, bộ phận hỗ trợ sinh viên của các cơ sở đào tạo thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

Tọa đàm nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ sinh viên trong học tập và việc làm, đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển ĐHQG-HCM, các cơ sở đào tạo thành viên và trực thuộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận: Công tác hỗ trợ sinh viên trong học tập: Giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học và tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn (Ban Đào tạo); Công tác hỗ trợ sinh viên ĐHQG-HCM trong học tập và việc làm của tổ chức Đoàn thanh niên - Hội sinh viên (Ban Cán sự Đoàn); Một số giải pháp hỗ trợ việc làm cho sinh viên từ kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp và khảo sát doanh nghiệp (Ban Công tác Sinh viên); Công tác hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM.

Đại diện các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM đã thảo luận các vấn đề liên quan, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp. PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM mong muốn trong thời gian tới, trên cơ sở các nội dung trao đổi hôm nay, các đơn vị xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả triển khai hỗ trợ sinh viên trong học tập và việc làm nhằm tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Các đại biểu thảo luận tại tọa đàm.

Theo Lê Hoài - Đại học Quốc gia TP.HCM

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://vnuhcm.edu.vn/tin-tuc_32343364/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-ho-tro-sinh-vien-dhqg-hcm-trong-hoc-tap-va-viec-lam/363031333364.html 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin