Skip to content

NC Sharing: LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ? 

Chuyên mục NC Sharing khoa Mạng máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin là nơi chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm giúp các bạn tân sinh viên làm quen với môi trường mới. Chuyên mục thứ sẽ đưa các bạn sinh viên tìm hiểu những chia sẻ về quản lý thời gian 

Liệt kê việc cần làm

Có lịch trình và tạo sự ưu tiên

Linh hoạt và thực tế

Tránh trì hoãn, phân tâm

Sống khoa học

Dành thời gian suy nghĩ

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin