Skip to content

NC Sharing số 11 - Nói không

Chuyên mục NC Sharing khoa Mạng máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin là nơi chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm giúp các bạn sinh viên thích nghi dễ dàng hơn với môi trường Đại học, trở nên tốt hơn. NC Sharing số 11 là chủ đề về “nói không” đối với những trường hợp nào và nói sao cho khéo léo và phù hợp nhất.

Nói không khi không có khả năng

Nói không khi bạn không muốn

Nói không khi bạn overload

Nói không để bước ra khỏi vòng tròn an toàn

Một số cách nói không hiểu quả dành cho bạn:

-Tiếc quá, ngày đó/giờ đó mình bận mất rồi

- Cái này mình mới biết sơ sơ thôi, chưa đủ khả năng làm á

- Cái này mới quá, mình chưa tìm hiểu và cũng chưa biết làm

- Dạo này mình bị quá tải, bạn có thể nhờ người khác làm việc này nha

- Không, mình không làm được việc này vì mình không có chuyên môn

- Hôm nay mình hơi mệt, bạn nhờ người khác nha

- Cảm ơn vì đã nhờ mình nhưng mình không biết làm cái này…

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc

 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin