Skip to content

NC Sharing số thứ 7 -  LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC HIỆU QUẢ? 

Khối lượng kiến thức lớn, phương pháp và môi trường học tập xa lạ khiến nhiều bạn tân sinh viên gặp nhiều khó khăn để tìm ra cách học tập hiệu quả. Chuyên mục NC Sharing khoa Mạng Máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin chia sẻ cho các bạn tân sinh viên một số kĩ năng để thích nghi và tìm ra phương pháp học tập tốt.

Kỹ năng nghe giảng

Kỹ năng ghi chép: Đừng ghi chép nhiều, hãy chọn lọc, tập trung khi tiếp nhận thông tin, sắp xếp các ghi chép, sử dụng các cách ghi chép khoa học: Sơ đồ tư duy, bút highlight,…

Tự học, chủ động học: lên kế hoạch và mục tiêu, tìm kiếm tài liệu, chắt lọc thông tin, thường xuyên ôn lại, chủ động trao đổi với giảng viên, bạn học

Kỹ năng tìm kiếm, sử dụng tài liệu

Kỹ năng giải tỏa căng thẳng

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin