Skip to content

NHẮC NHỞ KIỂM TRA HỘP THƯ THI THỬ TOEIC

Đợt thi thử Toeic do khoa Khoa học Máy tính tổ chức đã chính thức bắt đầu. Các bạn thí sinh hãy kiểm tra email đến từ Ban tổ chức để chuẩn bị kỹ hơn cũng như nắm rõ các quy tắc và số phòng thi.

Thời gian thi 10h00 - 12h00 ngày 29/4/2021.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/CS.PracticeTOEIC

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin