Skip to content

Nhắc nhở sinh viên chưa nộp hồ sơ nhập học bản giấy - Khóa 2021

Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên Khóa 2021 chưa nộp hồ sơ nhập học bản giấy. Cụ thể:

1. Hồ Quang Lâm - MSSV: 21521049 - Khoa Hệ thống Thông tin;

2. Seah Uy Cơ - MSSV: 21521895 - Khoa Kỹ thuật Máy tính;

3. Nguyễn Trung Hiếu - MSSV: 21522075 - Hệ thống Thông tin;

4. Lê Võ Duy Khiêm - MSSV: 21522215 - Công nghệ Phần mềm;

5. Nguyễn Trần Quang Sang - MSSV: 21522545-  Khoa Công nghệ Phần mềm.

Sinh viên nhanh chóng nộp hồ sơ nhập học bản giấy về Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 15/01/2022, theo địa chỉ như sau:

  • Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Nếu sau thời gian trên, sinh viên không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo.

File đính kèm: 

PDF icon thong_bao_-_nhac_nho_sv_chua_nop_hs_giay.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/nhac-nho-sinh-vien-chua-nop-ho-so-nhap-hoc-ban-giay-khoa-2021

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin