Skip to content

Nhắc nhở training môn Hệ điều hành (buổi 2)

Ban học tập khoa Công nghệ Phần mềm gửi đến các bạn sinh viên thông tin buổi training số 2 môn Hệ điều hành. Thông tin chi tiết:

Thời gian: 19h30 Thứ 4 ngày 22 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: MS Teams BHT Công nghệ Phần mềm.

Code: 2tg33du hoặc Link: https://tinyurl.com/TrainingBHT

Trainer:

  • Đoàn Ngọc Như Quỳnh - KHCL2020.1

  • Chu Kim Chí - KHMT2020

  • Nguyễn Minh Hiếu - KTPM2020

Cùng ban học tập ôn tập để đạt  kết quả cao tại kỳ thi cuối kỳ.

Mọi thắc mắc liên hệ tại:

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/bhtcnpm/posts/463917148649836

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin