Skip to content

Nhắc nhở training - Nhập môn mạng máy tính

Ban học tập nhắc nhở các bạn sinh viên K15 buổi training môn Nhập môn mạng máy tính. 

Các bạn đã chuẩn bị đủ kiến thức để sẵn sàng cho buổi ôn tập. 

Thông tin chi tiết:

Thời gian: 19h30 Thứ 5 ngày 23 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: MS Teams BHT Công nghệ Phần mềm.

Code: 2tg33du hoặc Link: https://tinyurl.com/TrainingBHT

Trainer:

Phạm Trọng Tín - MMTT2020

Mai Hiếu Hiền - KHCL2020.2

Trần Chu Hùng Sơn - MMTT2020

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/bhtcnpm/posts/463931815315036

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin