Skip to content

Nhận đơn xét miễn các môn anh văn trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (đợt bổ sung)

Phòng Đào tạo Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn (đợt bổ sung) trong học kỳ 2 năm học 2020-2021. Hồ sơ gồm đơn xin xét miễn anh văn và bản photo chứng chỉ ngoại ngữ. 

Thời gian nhận đơn đến 11h00 ngày 23/1/2021. Sinh viên các lớp thuộc chương trình đại trà nộp tại phòng ĐTĐH (A.120). Sinh viên các lớp thuộc chương trình chất lượng cao, tiên tiến và tài năng nộp tại phòng VPĐB (E2.1). Đặc biệt, không nhận đơn xét miễn anh văn sơ cấp 1 và 2

Thông tin chi tiết: https://bom.to/xb0OBueU

  Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin