Skip to content

Nhóm sinh viên UIT có bài báo chấp nhận đăng tại tạp chí uy tín MDPI Electronic thuộc danh mục ISI-Q2, chỉ số IF=2.397

Bài báo: “IMIDS: An Intelligent Intrusion Detection System against Cyber Threats in IoT”

Nhóm sinh viên thực hiện: 

Trần Trọng Đạt - 18520263 - ANTN2018

Trần Ngọc Duẩn - 18520609 - ANTN2018

Nguyễn Minh Huy - 19520000 KHTN2019

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Lê Kim Hùng

Tóm tắt bài báo:

Sự phổ biến ngày càng tăng của Internet of Things (IoT) đã tác động đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong vài năm qua. Một mặt, nó mang lại sự tiện lợi, đơn giản và hiệu quả cho chúng ta; mặt khác, chúng dễ bị tấn công mạng do thiếu các cơ chế bảo mật vững chắc và thiếu hụt hỗ trợ bảo mật phần cứng. Trong bài báo chúng tôi trình bày IMIDS, một hệ thống phát hiện xâm nhập thông minh (IDS) để bảo vệ các thiết bị IoT. Cốt lõi của IMIDS là một mô hình mạng nơ-ron tích hợp để phân loại nhiều mối đe dọa mạng. Để giảm thiểu vấn đề thiếu dữ liệu đào tạo, chúng tôi cũng đề xuất một trình tạo dữ liệu tấn công được cung cấp bởi một mạng GAN. Trong thử nghiệm, chúng tôi chứng minh rằng IMIDS có thể phát hiện 9 kiểu tấn công mạng (ví dụ: backdoor, shellcode, worm) với chỉ số F trung bình là 97,22%, sau đó được đánh giá trên các nghiên cứu gần đây để đưa ra kết luận. Bên cạnh đó, hiệu suất phát hiện của IMIDS được cải thiện đáng kể sau khi được đào tạo thêm bởi dữ liệu được tạo bởi trình tạo dữ liệu tấn công của chúng tôi. Những kết quả này chứng minh rằng IMIDS có thể là một IDS có hiệu suất cao trong môi trường IoT.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn thầy Lê Kim Hùng cùng phòng nghiên cứu đã giúp đỡ, tạo động lực đốc thúc và cung cấp đầy đủ điều kiện giúp chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này.

MDPI Electronics (ISSN 2079-9292) là một tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI về khoa học máy tính và khoa học điện tử (IF: 2,397). Nhiệm vụ của Electronics bao gồm xuất bản các bài đánh giá và bài báo nghiên cứu nhằm khuyến khích các nhà khoa học công bố một cách chi tiết thí nghiệm, phương pháp và kết quả thực nghiệm và lý thuyết của họ.

Electronics là thành viên của Committee on Publication Ethics (COPE). MDPI chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá đồng cấp chặt chẽ cùng với các chính sách và tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo bổ sung các công trình khoa học chất lượng cao vào lĩnh vực xuất bản học thuật. Để xác minh tính nguyên bản của nội dung được gửi cho Electronics, nhà xuất bản sử dụng iThenticate để kiểm tra các nội dung mới nhận so với các ấn phẩm trước đó. MDPI làm việc với Publons để cung cấp cho người đánh giá tín nhiệm cho công việc của họ.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/4950759768349857

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin