Skip to content

NHỮNG LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TẠI UIT

Văn phòng Các Chương trình Đặc biệt trường Đại học Công nghệ Thông tin gửi các bạn những lưu ý về việc đào tạo ngoại ngữ tại trường. Đây là những lưu ý giúp các bạn sinh viên rõ hơn về chương trình đào tạo ngoại ngữ tại trường

Để hiểu rõ và cụ thể, các bạn sinh viên xem tại đây:  https://bit.ly/2ouVW18

Lưu ý: Sinh viên đã có chứng chỉ vui lòng liên hệ và nộp tại E2.1 và các bạn không cần phải tham gia kỳ thi kiểm tra đầu vào.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/hcmuit.oep

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin