Skip to content

OEC - NEW PROJECT NEW LOOK - ALL EARS

New project new look - All ears do clb Open English Club trường Đại học Công nghệ Thông tin thực hiện. Đây là một trong những dự án tâm huyết của clb, với mục tiêu tạo dựng một môi trường luyện Speaking Skills năng động, tích cực.

Tham gia chương trình, các bạn sinh viên sẽ được vừa học, vừa chơi với nhiều kiến thức bổ ích và được cộng điểm rèn luyện. All Ears lần 1 được thực hiện với chủ đề Animals. 

Hoạt động được tổ chức ngày 16/4/2021 tại phòng B2.20.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/oeclub.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin