Skip to content

Phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Văn Thị Thiên Trang

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ vừa thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Văn Thị Thiên Trang. Luận án nghiên cứu về “Khai thác mẫu tuần tự phổ biến dựa trên ràng buộc” do GS. TS Lê Hoài Bắc hướng dẫn.

Phiên họp được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 26/2/2021 tại phòng E1.1, trường Đại học Công nghệ Thông tin, khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức.

Nhà trường trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp. 

Tất cả giảng viên, nhà khoa học, sinh viên quan tâm đến nghiên cứu có thể xem bản toàn văn luận án và bản tóm tắt luận án tiến sĩ được trưng bày tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin hoặc xem thông tin tại file đính kèm.

PDF icon4_-lats-bv-trang_thong_tin_luan_an_tieng_viet.pdf

PDF icon4-2-lats-bv-trang_thong_tin_luan_an_tieng_anh.pdf

PDF icon3-lats-bv-tomtat.pdf

Mọi thông tin chi tiết về phiên họp xem tại: https://bom.to/DZKN52lM

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin