Skip to content

PHIẾU KHẢO SÁT ĐỘC GIẢ CỦA THƯ VIỆN TRUNG TÂM

Nhằm đầu tư và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên điện tử phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu trong Đại học Quốc Gia. Thư viện Trung tâm kính mong quý độc giả đóng góp ý kiến về việc sử dụng các cơ sở dữ liệu trực tuyến thông qua phiếu khảo sát.

Quý đọc giả tham gia khảo sát vui lòng tham khảo danh mục các cơ tại địa chỉ http://vnulib.edu.vn/index.php/tai-lieu-dien-tu để có thêm thông tin chi tiết về các cơ sở dữ liệu hiện đang phục vụ tại thư viện trung tâm.

Quý đọc giả tham gia khảo sát tại link: https://bom.to/yhl4Hla5UFOfR Thời gian thực hiện khảo sát: Từ 19/6/2021 đến 26/6/2021.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để thư viện Trung tâm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên điện tử của ĐHQG-HCM.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin