Skip to content

Phỏng vấn tình nguyện viên tham gia chiến dịch tình nguyện Mảnh ghép mới.

Sau 4 ngày mở link đăng ký tuyển tình nguyện viên, ban tổ chức chiến dịch tình nguyện Mảnh ghép mới đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký. Và để chính thức trở thành các chiến sĩ của chiến dịch 2021, thì các tình nguyện viên phải trải qua vòng phòng vấn.
Thời gian phỏng vấn: 
- Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00
- Buổi chiều từ 13h00 đến 16h00
Tình nguyện viên tham gia phòng vấn tại:
- Thứ 6: Phòng C2-11, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, cơ sở Linh Trung - Thủ Đức 
- Thứ 7: Phòng B1.02, Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin


Ngoài ra, ban tổ chức còn tạo điều kiện cho những bạn chưa kịp đăng ký form có thể  đăng ký bổ sung trực tiếp tại buổi phòng vấn.
Mọi thông tin chi tiết về chiến dịch xem tại: https://www.facebook.com/ManhGhepMoi.Fanpage/

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin