Skip to content

Quy định của Nhà trường về việc đảm bảo an toàn trật tự trong mùa thi

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong thời gian thi cuối kỳ, trường Đại học Công nghệ Thông tin đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện những quy định của Nhà trường về việc đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thi:
1) Sinh viên phải đeo thẻ sinh viên khi đến trường.
2) Cho phép sinh viên mang balo, túi xách có chứa laptop, điện thoại để gần chỗ ngồi trong phòng thi.
3) Nghiêm cấm sinh viên lợi dụng việc mang balo túi xách vào phòng thi để gian lận trong thi cử.
4) Sinh viên tự bảo quản tài sản của mình khi vào phòng thi, không nên mang theo tài sản quý giá vào phòng thi mà không tự giữ được.
Một số lưu ý khác:
- Khi xảy ra sự cố phải báo ngay cho giám thị phòng thi để có hướng xử lý.
- Khi phát hiện đối tượng khả nghi cần báo về cho phòng CTSV hoặc Bảo vệ nhà trường để kịp thời xử lý
- Các bạn sinh viên chú ý bảo quản tài sản nhất là thời gian vào phòng thi , thời gian nộp bài và thời gian các bạn nghỉ trưa rất dễ sơ hở để kẻ gian lấy cắp tài sản


Thông tin chi tiết:  https://forum.uit.edu.vn/node/536143

Hả Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin