Skip to content

Quyết định quy định mức thu học phí trình độ ĐTĐHCQ NH 2022-2023

Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo Quy định về mức thu học phí trình độ Đào tạo Đại học chính quy năm học 2022-2023:

1. Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy Chương trình chuẩn từ Khóa 2020 trở về trước năm học 2022-2023

PDF icon quy_dinh_muc_thu_hoc_phi_2022-2023_chuong_trinh_chuan_k2020_tro_ve_truoc.pdf

2. Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy Chương trình chuẩn từ Khóa 2021 trở về sau năm học 2022-2023

PDF icon quy_dinh_muc_thu_hoc_phi_2022-2023_chuong_trinh_chuan_k2021_tro_ve_sau.pdf

3. Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy Chương trình Chất lượng cao năm học 2022-2023

PDF icon quy_dinh_muc_thu_hoc_phi_2022-2023_chuong_trinh_clc.pdf

4. Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy Chương trình Tiên tiến từ Khóa 2020 trở về trước năm học 2022-2023

PDF icon quy_dinh_muc_thu_hoc_phi_2022-2023_chuong_trinh_tien_tien.pdf

5. Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy Văn bằng 2 ngành Công nghệ Thông tin năm học 2022-2023

PDF icon quy_dinh_muc_thu_hoc_phi_2022-2023_chuong_trinh_vb2cq.pdf

6. Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học Cử nhân liên thông ngành Công nghệ Thông tin năm học 2022-2023

PDF icon quy_dinh_muc_thu_hoc_phi_2022-2023_chuong_trinh_ltdh.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://khtc.uit.edu.vn/content/quyet-dinh-quy-dinh-muc-thu-hoc-phi-trinh-do-dtdhcq-nh-2022-2023

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin