Skip to content
Trường Đại học CNTT được ĐHQG-HCM giao nhiệm vụ đào tạo ngành Thương mại điện tử

Sẵn sàng cho UIT CAREER DAY 2016

Ngày 26/11/2016, Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp (UIT Career Day 2016). Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp 2016 có sự tham gia của 29 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông với hơn 1200 thông tin tuyển dụng thực tập, việc làm bán thời gian và việc làm toàn thời gian. Ngày hội là dịp để sinh viên và doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, đáp ứng và thoả mãn nhu cầu về cung – cầu tuyển dụng, nhất là nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Ngày hội có sự tài trợ chính từ công ty CSC Việt Nam, TMA Solutions, Tập đoàn Hoa Sen Group, Fujinet Systems, VietNam Esports và các đơn vị đồng tài trợ Renesas, Global Cybersoft, DEK Technologies, KMS Technology, Beesight Soft, Online CRM.

Ngày hội sẽ diễn ra trong thời gian từ 7h30 sáng đến 21h00 cùng ngày với 40 gian hàng, gồm các nội dung chính: Lễ khai mạc; Gian hàng giới thiệu của Doanh nghiệp; Phỏng vấn tuyển dụng việc làm – thực tập; Tuyên dương Sinh viên 5 tốt và các hoạt động văn hóa văn nghệ.

Đặc biệt, trong Ngày hội sẽ diễn ra các Hội thảo với 08 chủ đề về công nghệ và kỹ năng:

HỘI TRƯỜNG E

CÔNG TY CSC

 VIỆT NAM

- 9:00 – 9:15

Opening Speech

- 9:15 – 9:45

Topic 1: Mobility Transformation

- 9:50 – 10:20

Topic 2: COBOL – Opportunities for Next Generation

- 10:25 – 10:50

Topic 3: Java – Present and Future Technology World

- 11:00 – 11:30

Topic 4: Build your Great Career in Software Engineering

PHÒNG E2.2

CÔNG TY TMA SOLUTIONS

- 9:00 - 10:00

Topic 1: Job of engineer in test

- 10:00 - 11:30

Topic 2: Introduce Sierra Wireless IoT Solution and Demo IoT product

PHÒNG E4.2

CÔNG TY FUJINET SYSTEMS

9:00 – 11:30

Làm thế nào để nâng cao hiệu suất và chất lượng cho các lập trình viên khi mới vào làm

PHÒNG E3.2

CÔNG TY RENESAS VIỆT NAM

9:00 – 11:30

Embedded Software for Automotive

PHÒNG E1.1

10:30 – 11H30

Hội thảo Giới thiệu Dự án

Trung tâm Đào tạo Hướng nghiệp UIT

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO: xem link đính kèm

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VÀ TUYỂN DỤNG – THỰC TẬP:

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI