Skip to content

Seminar của Giáo sư Okumura đến từ Đại học Saga, Nhật Bản,

Tháng 2 này UIT có gì?

Một buổi Seminar của Giáo sư Okumura đến từ Đại học Saga, Nhật Bản, một trong những trường đại học uy tín tại Nhật Bản. Hiện nay Đại học Saga có hơn 7500 sinh viên theo học bậc đại học và học viên bậc sau đại học, cùng hàng trăm du học sinh.

Giáo sư HIROSHI OKUMURA với nhiều bài báo nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Thông tin.

Thời gian: 9:45 ngày 25/02/2020.
Địa điểm: Phòng E10.3
Nội dung: Giới thiệu các chủ đề nghiên cứu của Khoa Khoa học và Kỹ thuật của Đại học Saga, Nhật Bản.

Thông tin lí lịch khoa học của giáo sư: http://research.dl.saga-u.ac.jp/profile/en.915e0ef8230a0cdf59c123490551be02.html