Skip to content

Seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức buổi seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú (lần 2). Buổi seminar được tổ chức để NCS Phạm Thế Anh Phú bảo vệ luận án “Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin đồng nhất và ứng dụng”.

Tại buổi bảo vệ này, NCS Phạm Thế Anh Phú sẽ trình bày những hạn chế của các tác giả nghiên cứu trước  đó, sau đó trình bày đề xuất của luận án. Cuối cùng, NCS sẽ so sánh sự khác biệt về lý thuyết và thực nghiệm với công trình nghiên cứu của mình.

Buổi seminar được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 5/11/2020 tại phòng E10.3 thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền Thông trường Đại học Công nghệ Thông tin