Skip to content

Seminar về “Nhận dạng giọng nói tiếng Việt tự động (ASR) dùng DTW và HMM”

Nhóm nghiên cứu nhận dạng giọng nói trong tương tác Người-Máy sẽ tổ chức Seminar với nội dung “Nhận dạng giọng nói tiếng Việt tự động (ASR) dùng DTW và HMM”. Kính mời quí thầy cô quan tâm tham dự.

Trình bày: Vũ Đức Lung, Đào Anh Nguyên & Nguyễn Thái Ân.

Thời gian: 8h, thứ 6, ngày 29/08/2014

Địa điểm: phòng A327.