Skip to content

Sinh hoạt Công dân Sinh viên - Đầu khóa 2021

Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo về lịch sinh hoạt công dân đầu khóa.

1. Giới thiệu chào mừng của Ban giám  hiệu

Nội dung: 

 • Giới thiệu về quy chế đào tạo - các quy định về ngoại ngữ (thông qua clip)
 • Giới thiệu các dịch vụ dành cho sinh viên, các quy định sinh viên cần chú ý khi học đại học. 
 • Hoạt động của “Không gian chia sẻ” và hoạt động tư vấn tâm lý dành cho sinh viên.
 • Ký túc xá
 • Giới thiệu về các tài nguyên công nghệ thông tin 
 • Một số vấn đề cần lưu ý trong việc sử dụng cơ sở vật chất và phòng cháy chữa cháy (thông qua clip)
 • Giới thiệu về hệ thống Thư viện (thông qua clip)
 • Giới thiệu về Trung tâm Ngoại ngữ 
 • Giới thiệu của Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh viên

Thời gian: thứ 2 ngày 27/9/2021

Đối tượng: Tân sinh viên

Hình thức: Sinh viên theo dõi trên Microsoft Team với mã lớp hcw58cm

2. Sinh viên trao đổi thắc mắc và giải đáp:

Thành phần mời:

 • Thầy Trần Bá Nhiệm (Phó trưởng Phòng Đào tạo Đại học)
 • Cô Lê Ngô Thục Vi (Trưởng Văn phòng các chương trình đặc biệt)
 • Thầy Đào Lộc Bình (Trưởng Ban Quản lý Cơ sở)
 • Thầy Phan Hoàng Chương (Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ)
 • Thầy Nguyễn Văn Toàn (Trưởng phòng Công tác Sinh viên) và các Thầy Cô phòng Công tác Sinh viên
 • Đại diện các phòng ban có nhiều câu hỏi 

Thời gian: Thứ 3 ngày 28/9/2021

Đối tượng: Tân sinh viên quan tâm 

Hình thức: Sinh viên theo dõi trên Microsoft Team với mã lớp hcw58cm 

3. Kiểm tra Anh Văn đầu vào

Thời gian: Thứ tư 29/9/2021

4. Văn phòng Các Chương trình đặc biệt gặp sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao

Thời gian: Thứ năm 30/9/2021

Đối tượng: Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và các sinh viên có quan tâm

5. Các Khoa gặp gỡ Tân Sinh viên

Khách mời: Cố vấn học tập gặp gỡ lớp

Thời gian: Thứ sáu 01/10/2021

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/SinhHoatCongDan

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin