Skip to content

Sinh viên khoa Công nghệ Phần mềm có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin chúc mừng sinh viên khoa Công nghệ Phần mềm có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 24nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT).

 

Bài báo: "Phát hiện phương tiện giao thông trong không ảnh với nhiều tình huống khác nhau"

Sinh viên thực hiện: Phan Thị Hồng Cúc - 18520260 - KTPM2018 (Tác giả chính).

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Võ Duy Nguyên.

 

Tóm tắt nghiên cứu: Phát hiện phương tiện giao thông trong ảnh chụp từ trên không có nhiều ứng dụng cho các hệ thống thông minh trong những năm gần đây. Những thách thức mới từ độ cao, tầm nhìn toàn cảnh và góc chụp thẳng cần được khai thác nhiều hơn. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích và đánh giá hiệu suất của phương pháp tiên tến D2Det trên bộ dữ liệu không ảnh UAVDT-Benchmark-M cho các tình huống daylight, low-alt, bird-view. Các kết quả ban đầu được báo cáo đầy đủ và là cơ sở cho các nghiên cứu sau này trong việc phát triển thuật toán trên miền dữ liệu không ảnh cho các ngữ cảnh cụ thể.

Tác giả xin chân thành cảm ơn tập thể quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Phần mềm, Phòng thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện (MMLab) và Nhóm nghiên cứu UIT-Together đã tạo điều kiện giúp chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này.

 

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 24nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội thảo Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì. Chương trình Hội thảo sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội thảo REV-ECIT năm 2021 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về Make in Vietnam: Tư duy đổi mới và thực tiễn sáng tạo.

Link hội nghị: https://rev-ecit.vn/

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin