Skip to content

SINH VIÊN KHOA HỆ  THỐNG THÔNG TIN MUA DOMAIN VÀ HOSTING GIÁ RẺ

Vừa qua khoa Hệ thống Thông tin - Đại học Công nghệ Thông Tin đã có buổi làm việc với Tinohost về thỏa thuận 100 suất mua domain và hosting giá rẻ.
Theo đó sinh viên UIT sẽ được ưu tiên mua 100 suất domain và hosting giá rẻ với mục đích học tập, xây dựng CV cá nhân hoặc các mục đích chính đáng khác.
Sinh viên cam kết bảo mật mã voucher và không mua bán/ chia sẻ mã giảm giá  cho mục đích kinh doanh dưới mọi hình thức. Mọi tài khoản sử dụng cho mục đích kinh doanh sẽ bị thu hồi.
Sinh viên xem thông tin công ty tại: https://tinohost.com/
Sinh viên đăng ký mua domain: https://forms.gle/4LWGQwVGb97zX9rPA. Hướng dẫn mua  tài khoản xem tại: https://ecommerce.uit.edu.vn/dang-ky-mua-hosting-goi-sinh-vien-tai-tinoh... fbclid=IwAR2QkydK2f6ywOZ25N8uekI4sHbyl68q7bBc9uPKnPyvXpHW0HABn57dkXs


Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/ecommerceuit/

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin