Skip to content

SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN ĐƯỢC VINH DANH TRÊN TẠP CHÍ GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng sinh viên Nguyễn Thành Luân khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin vừa được vinh danh trên tạp chí giáo dục điện tử Việt Nam.
Nguyễn Thành Luân được biết đến là một sinh viên năng nổ trong các hoạt động phong trào của trường. Đồng thời còn là tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Nguyễn Thành Luân hiện tại đang là trợ giảng sinh viên của khoa Khoa học và  Kỹ thuật Thông tin.
Với những nỗ lực đó, Nguyễn Thành Luân hoàn toàn xứng đáng được vinh danh trên tạp chí giáo dục điện tử Việt Nam. 


Mọi thông tin xem tại:  https://www.giaoduc.edu.vn/nang-no-hoat-dong-phong-trao-say-me-viet-bao-...

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin