Skip to content

Sinh viên ngành An toàn Thông tin có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế RIVF 2022

Chúc mừng nhóm sinh viên Lê Văn Hoàng - Nguyễn Xuân Như (ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông) và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế “RIVF 2022 - 16th International Conference on Communication Technologies”

Bài báo: “Leveraging Deep Reinforcement Learning for Automating Penetration Testing in Reconnaissance and Exploitation Phase” 

Chủ đề: Ứng dụng học máy trong kiểm thử xâm nhập

Hội nghị RIVF là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu – Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Reseach, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 15 lần tổ chức và năm 2022 là lần tổ chức thứ 16. Đây là một trong những hội nghị khoa học quốc tế uy tín về lĩnh vực Công nghệ Truyền thông và Điện toán, được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) vào tháng 12.2022.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab/posts/pfbid0hHPo7VXjgG38HnK3WKLvZezRxYGpj2H24K1c8MGPFLTzzVC7F4p7eJ4bqoJMgBCtl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin