Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Sinh viên ngành An toàn thông tin trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về Blockchain tại Hội nghị khoa học Quốc tế: “The International conference on intelligent systems & networks - ICISN 2024”

Sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và Truyền thông), tham gia trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về chủ đề: Mô hình quản lý thuốc kê đơn trong ngữ cảnh ứng dụng giao tiếp đa Blockchain tại Hội nghị khoa học Quốc tế: "ICISN 2024 - The 4th International conference on intelligent systems & networks"  vào các ngày 23-24.03.2024 tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức bởi Swinburne Việt Nam và tổ chức giáo dục FPT, tập trung vào Hệ thống và Mạng thông minh cùng với lĩnh vực bảo mật và các công nghệ tiên tiến.

- Bài báo: "Medichain: A multi-chain based system for managing prescription medications using Zero Knowledge Proofs"

- Sinh viên thực hiện: Trần Đức Minh (Ngành An toàn thông tin - Hệ Chất lượng cao 2020)

- GVHD: ThS. Trần Tuấn Dũng và TS. Phạm Văn Hậu

Các báo cáo nghiên cứu được chấp nhận sẽ được xuất bản trong thư viện kỹ thuật số của nhà xuất bản Springer: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-4725-6

Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://inseclab.uit.edu.vn/sinh-vien-nganh-an-toan-thong-tin-trinh-bay-bao-cao-ket-qua-nghien-cuu-tai-hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-te-the-international-conference-on-intelligent-systems-networks-icisn-2024/?fbclid=IwAR1wpQjx3WEToKnEpn-w1fOL_BXiPslZzdlRyvGSLE9k9Bdrey82PUNMasU_aem_AQKRwSh4JsjuL-Ws1OT2mLMvcCdPOULvLUUKQkzoQqmaNLGFZhzglYJcPCKaTwixRteLYrkHm8pWehyj6E0YEKU4

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin