Skip to content

Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo năm 2021

Trong “Chương trình Tổng kết Hội thi Thử thách Trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) năm 2021 và chương trình Lãnh đạo thành phố gặp gỡ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo” năm nay, nhiều sinh viên thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã xuất sắc nhận được bằng khen tại nhiều lĩnh vực.

️Xin chúc mừng Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo năm 2021:

SV. Nguyễn Trọng Thuận (Sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu Khóa 2018).

SV. Nguyễn Thị Thanh Kim (Sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu Khóa 2018).

Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo (AI-Challenge) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - Giải Ý tưởng tiềm năng

SV. Võ Hoàng Thông (Sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu Khóa 2018).

SV. Lâm Gia Huy (Sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu Khóa 2018).

SV. Dương Văn Bình (Sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu Khóa 2018).

SV. Nguyễn Ngân Linh (Sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu Khóa 2018).

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.ISE/posts/2034946620004410

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin