Skip to content

Sinh viên UIT bắt đầu học online

Ngày 01/3/2021, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin bắt đầu học online như đã thông báo.

Các bạn sinh viên học online lưu ý:

Bước 1: Sinh viên kiểm tra lại tài khoản, đăng nhập vào phần mềm (Theo hướng dẫn: https://www.uit.edu.vn/huong-dan-hoc-truc-tuyen)

Bước 2: Kiểm tra lịch học, Thông báo lớp học của giảng viên tại: https://courses.uit.edu.vn/

Bước 3: Đăng nhập theo hướng dẫn

Nếu sinh viên khi gặp vấn đề về tài khoản, yêu cầu reset tài khoản sẽ được hỗ trợ tại đây: https://forum.uit.edu.vn/node/46086

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

 Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin