Skip to content

SINH VIÊN UIT BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2021-2022 TỪ NGÀY 6/9/2021

Từ ngày 06/9 sinh viên UIT các khóa trước sẽ chính thức bắt đầu năm học mới 2021-2022. Nhằm đảm bảo hoạt động đào tạo diễn ra theo đúng lộ trình cũng như an toàn tối đa cho sinh viên UIT trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều phức tạp, các buổi học sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua Microsoft Teams và Website môn học (https://courses.uit.edu.vn)

Hãy kiểm tra lại thời khoá biểu, tài khoản Microsoft Teams, tài khoản chứng thực và chuẩn bị học trực tuyến nào.

Bạn có thể liên hệ với các phòng ban để được hỗ trợ một cách nhanh nhất!

(1) - Phòng Đào tạo Đại học

. Email:

(2) - Phòng Công tác sinh viên

. Email:

(3) - Văn phòng các Chương trình đặc biệt:

. Email:

(4) - Khi gặp vấn đề về cần reset tài khoản MS Teams:

. Forum: https://forum.uit.edu.vn/node/46086

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin