Skip to content

SINH VIÊN UIT CÓ BÀI BÁO ĐĂNG TẠI TẠP CHÍ DANH GIÁ IEEE ACCESS XẾP HẠNG CAO NHẤT SCIE-Q1 

Bài báo: “Huy Le Ngoc: Secure lightweight pattern matching between the Internet-of-Things devices and Cloud Service" đã được nhận đăng tại tạp chí danh giá IEEE ACCESS xếp hạng cao nhất SCIE-Q1 của Viện Kỹ Nghệ Điện và Điện Tử (IEEE), Mỹ. Bài báo do sinh viên Lê Ngọc Huy thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Trần Việt Xuân Phương và TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang.

Tóm tắt bài báo: Hiện nay các thiết bị IoT đang phát triển rất nhanh chóng. Những thiết bị này thường được sử dụng để lưu trữ nhiều dữ liệu của người dùng, đặc biệt là các loại dữ liệu nhạy cảm như dấu vân tay, hình ảnh riêng tư, hay tài liệu bí mật. Do những giới hạn về mặt lưu trữ vật lý của các thiết bị IoT, người dùng mong muốn sao lưu dữ liệu của họ thông qua việc thuê một dịch vụ đám mây, nơi mà có thể chia sẻ không gian lưu trữ với các thiết bị cục bộ. Tuy nhiên, nếu chúng ta không áp dụng bất kỳ cơ chế bảo mật nào trên các dữ liệu này, chúng có thể bị lợi dụng cho các mục đích xấu bởi các nhà cung cấp dịch vụ không tin cậy. Mặc dù tính bí mật của các dữ liệu nhạy cảm có thể được đảm bảo thông qua mã hóa dữ liệu, chúng vẫn cần phải được giải mã khi thực hiện các thao tác xử lý như đối sánh mẫu; khi không còn được bảo vệ bởi các thuật toán mã hóa, dữ liệu của người dùng có thể dễ dàng bị truy cập trái phép bởi nhà cung cấp dịch vụ đám mây hoặc các kẻ tấn công.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một mô hình đối sánh mẫu an toàn trên dịch vụ đám mây mà nó dựa trên toán tử XOR và counter mode của AES-256. Thuật toán này có độ phức tạp tính toán thấp và không yêu cầu giải mã dữ liệu. Lấy động lực từ nghiên cứu vào năm 2008 của Ateniese và cộng sự, chúng tôi cũng trình bày một giải pháp kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu với SHA-256 trước khi thực hiện phép đối sánh mẫu. Các thí nghiệm của chúng tôi được chạy trên một máy tính cá nhân đại diện cho máy chủ đám mây và một thiết bị Raspberry Pi 3 đại diện cho các máy khách. Như mục đích của nghiên cứu, chúng tôi sẽ chỉ ra các thuật toán mà chúng tôi đề xuất có chi phí tính toán phù hợp với các thiết bị IoT.

Xin chúc mừng sinh viên cùng thầy cô đã đạt được kết quả tốt sau thời gian nỗ lực. 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin