Skip to content

STUDY FROM HOME - Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Chuyên mục "STUDY FROM HOME " do Ban Học tập Khoa học và Kỹ thuật Thông tin tổ chức bao gồm những video , những bài phân tích về kiến thức của các môn học. Chuyên mục được lập nên với mục tiêu giúp các bạn hiểu sâu hơn về các vấn đề trong môn học đó. Tuần này, BTC mang đến cho các bạn sinh viên tài liệu môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Link tài liệu: https://bitly.com.vn/w86114

Xem ngay trên Youtube tại: https://www.youtube.com/watch?v=EG7L17FmdiA

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTKHKTTT

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin