Skip to content

SỨ MỆNH LEGO - ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TUYỂN THÀNH VIÊN THẾ HỆ 12

Đội Công tác Xã hội trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức tuyển thành viên thế hệ 12 với chủ đề “sứ mệnh Lego”. Đội Công tác Xã hội luôn hướng tới lối sống tích cực, sống với khát vọng cống hiến những điều tốt đẹp cho thế giới, biến thanh xuân của mỗi người trở nên tươi sáng và bất tận như những khối lắp Lego.

Thời gian phỏng vấn vào lúc 7g30 - 16g30 ngày 10/11/2020, tại trường Đại học Công nghệ Thông tin. 

Link đăng ký: https://bitly.com.vn/mvtG0

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin