Skip to content

Talkshow và CV-Checkup tại Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp 2020 sẽ được chuyển sang hình thức online.

Do tình hình dịch bệnh nên chương các chương trình Talk show tại Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp 2020 (05/12/2020) của trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ được chuyển sang hình thức online. Đây là một trong những điểm sáng tạo của nhà trường, nhằm thích ứng và đảm bảo an toàn cho sinh viên trong mùa dịch bệnh.

Cụ thể, theo dự kiến buổi Talkshow được tổ chức tại phòng E4.1 và CV-Checkup được tổ chức  tại phòng E4.2 sẽ được chuyển sang hình thức online. Sinh viên đã đăng ký hai chương trình này sẽ nhận được email thông tin từ phía Công ty.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin